هوش مصنوعی

دانشگاه تورنتو مرکز تحقیقات هوش مصنوعی می سازد

دو کارآفرین کانادایی برای ساخت مرکز تحقیقات هوش مصنوعی در دانشگاه تورنتو، 100 میلیون دلار یاری اقتصادی کردند.

19 اردیبهشت 1399

رشد در حوزه فناوری نیازمند وجود زیست بوم است

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: رشد در حوزه فناوری نیازمند وجود زیست بوم است و بازیگران متفاوتی مانند مراکز دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، استارتاپ ها در این زیست بوم وجود دارد.

16 اسفند 1398