تعبیر خواب دشمن چیست؟

به گزارش مجله سیاران، با تعبیر دیدن دشمن در خواب، تعبیر خواب جنگ با دشمن، تعبیر خواب دعوا با دشمن و تعبیر خواب پنداشتن خود به عنوان دشمن با فردی همراه ما باشید.

تعبیر خواب دشمن چیست؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - دشمن خود را در خواب به صورت شخص معین و معینی نشان نمی دهد این احساس ما در خواب است که فردی را دشمن خود می پندارد و با او به خصومت می پردازد. بر خلاف بیداری دیدن دشمن و یا دشمن قدیمی در خواب نشانه دوست و یار است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب دشمن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و این دشمن به طرف شما آمد، دوستی است که به سوی شما می آید و ترسی از او احساس می کنید شادی و شعفی است که او به شما می بخشد. اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده اید. در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد.

لوک اویتنهاو می گوید:

  • دشمن: آشتی

  • دشمن بودن با کسی: شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت

برایت مى گوید: اگر در خواب با دشمن خود ملاقات کنید، به این معناست که باید مراقب توطئه دشمنان باشید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن دشمن به خواب بر سه وجه بود.

  1. بستگی کارها

  2. غم و اندوه

  3. زیان مالی

تعبیر خواب جنگ با دشمن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.

بیتون مى گوید: اگر در خواب دشمن خود را شکست دهید، به این معناست که از خطرى نجات پیدا مى کنید.

تعبیر خواب دعوا با دشمن

بیتون مى گوید: اگر در خواب ببینید که با دشمنتان دعوا مى گیرید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى کند.

منبع: setare.com
انتشار: 15 تیر 1400 بروزرسانی: 15 تیر 1400 گردآورنده: cyaran.ir شناسه مطلب: 1111

به "تعبیر خواب دشمن چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب دشمن چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید