قانون موافقتنامه همکاری های مالی بین ایران و مجارستان ابلاغ شد

به گزارش مجله سیاران، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، قانون موافقتنامه همکاری های مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان را برای اجرا به وزارت امور مالی و دارایی ابلاغ کرد.

قانون موافقتنامه همکاری های مالی بین ایران و مجارستان ابلاغ شد

با ما سفر کنید و با تور مجارستان از کشور جذاب اروپایی دیدن کنید و شهر زیبای بوداپست را ببینید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/9/24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن کامل این قانون به توضیح زیر است:

قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به توضیح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان (که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند)؛

با ابراز تمایل به افزایش همکاری های اقتصادی براساس سابقه دیرینه روابط دوجانبه بین دو طرف؛

با آرزوی تداوم و تقویت همکاری های اقتصادی مرسوم موجود میان خود به منظور توسعه و تشدید آن بر اساس منافع دوجانبه و طولانی مدت؛

با اطمینان به ضرورت تعمیق چهارچوب قانونی دوجانبه ضمن ایجاد شرایط مطلوب و زمینه های مناسب جهت همکاری های بیشتر؛

در موارد زیر به توافق رسیده اند:

ماده1ـ طرفهای متعاهد توسعه و تنوع بخشی همکاری های اقتصادی سودمند دوجانبه را بر اساس قوانین ملی مربوط لازم الاجراء و مفاد حقوق بین الملل و تعهدات الزام آور هر طرف متعاهد یا معاهداتی که دولت طرفهای متعاهد در آن مشارکت دارند، تشویق خواهند نمود.

ماده2ـ طرف های متعاهد با توجه به شرایط موجود و چشم انداز توسعه مناسبات اقتصادی خود، توافق می نمایند شرایط مطلوب جهت همکاری بلندمدت که شامل حوزه های زیر می شود اما محدود به آنها نمی شود را فراهم نمایند:

الف) توسعه زیرساخت ها

ب) حمل و نقل و زیرساخت های مرتبط و پشتیبانی

پ) صنعت خودرو

ت) مدیریت آب

ث) حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی

ج) کشاورزی و صنایع غذایی

چ) صنعت بهداشت و مراقبت های بهداشتی

ح) علوم و فناوری

خ) تحقیق و توسعه

د) آموزش و توسعه منابع انسانی

ذ) گردشگری

ر) بانک، بیمه و مؤسسات اقتصادی و اعتباری

ز) سرمایه گذاری و تأمین اقتصادی پروژه های اقتصادی

ژ) شرکت های کوچک و متوسط (اِس.اِم.ای.اِس)

ماده3ـ طرفهای متعاهد جهت توسعه و افزایش همکاری های خود از راههای زیر اهتمام خواهند ورزید:

الف) ترغیب همکاری سیاستگذاران اقتصادی، مؤسسات دولتی، سازمان های حرفه ای ، فدراسیون های تجاری، اتاقهای بازرگانی و صنعتی، نهادهای محلی و منطقه ای، تشویق تبادل اطلاعات اقتصادی مورد علاقه متقابل، همچنین دیدار مقامها، کارشناسان و هیأتهای تجاری خود

ب) تبادل اطلاعات در زمینه اولویت ها، برنامه ها و پروژه های توسعه ای و تسهیل نمودن مشارکت فعالان تجاری در پروژه های توسعه ای

پ) تشویق برقراری تماسهای جدید و توسعه تماسهای موجود بین دوایر تجاری دو کشور از طریق دیدارها، دیدار ها و دیگر تعاملات بین اشخاص حقیقی و حقوقی

ت) تبادل اطلاعات تجاری مرتبط با اجرای این موافقتنامه، تشویق مشارکت در برگزاری بازارهای مکاره، نمایشگاهها، سازمان دهی رخدادهای تجاری، هم اندیشی (سمینار)ها، محافل علمی(سمپوزیوم ها) و فرآهمایی(کنفرانس) ها

ث) تشویق مشارکت در شرکت های کوچک و متوسط بخش خصوصی در تعهدات همکاری های اقتصادی دوجانبه

ج) تشویق همکاری در خصوص مشاوره، بازاریابی و خدمات کارشناسی و رایزنی در زمینه های مورد علاقه دوجانبه

چ) تشویق همکاری در زمینه سرمایه گذاری، ایجاد سرمایه گذاری مشترک و ایجاد دفاتر نمایندگی شرکت

ح) تشویق همکاری های درون منطقه ای و بین المللی در موضوعات مورد علاقه دوجانبه

خ) سایر مواردی که طرفهای متعاهد برای توسعه و تقویت همکاری های خود، متعاقباً در خصوص آنها توافق نمایند.

د) تشویق همکاری در زمینه های علمی، آموزش عالی و تربیت محققان با تکیه بر اهمیت آنها برای طرفهای متعاهد، تشویق پروژه ها و برنامه های مشترک تربیتی و علمی جدید

ماده4ـ

1ـ به منظور حصول اطمینان از اجرای این موافقتنامه، کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران ـ مجارستان (که از این پس کمیسیون نامیده می شود)، با مشارکت نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد. هریک از طرفها، رئیس مشترکی را به عنوان ریاست کمیسیون معین خواهند نمود. کمیسیون با درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، به طور منظم و متناوب در ایران و مجارستان تشکیل جلسه خواهد داد.

2ـ توضیح وظایف کمیسیون به ویژه شامل موارد زیر می باشد:

الف) تشویق و توسعه مناسبات اقتصادی دوجانبه

ب) شناسایی فرصت هایی برای توسعه بیشتر همکاری های اقتصادی

پ) تنظیم توصیه هایی برای بهبود شرایط همکاری های اقتصادی بین شرکت های دو کشور

ت) ارائه طرح پیشنهادی برای عملیاتی نمودن این موافقتنامه

3ـ کمیسیون در صورت احتیاج، مبادرت به تشکیل گروه کاری و کارگروههای فرعی مرتبط با زمینه های تعیین همکاری خواهد کرد.

4 ـ آیین کار کمیسیون در اولین نشست آن معین خواهد شد. طرفهای متعاهد براساس قوانین ملی مربوط خود، هزینه های مرتبط با فعالیت کمیسیون را به صورت جداگانه تقبل می نمایند.

ماده5 ـ

1ـ همکاری به موجب این موافقتنامه براساس قوانین و مقررات ملی طرفهای متعاهد و با رعایت قواعد و اصول عمومی پذیرفته شده حقوق بین الملل و بدون وارد کردن خدشه به اجرای تعهدات برعهده گرفته شده طرفهای متعاهد براساس سایر موافقتنامه های دوجانبه، منطقه ای یا چندجانبه که آنها یکی از طرفهای آنها می باشند، انجام خواهد پذیرفت.

2ـ بدین ترتیب مفاد این موافقتنامه به طورکلی یا جزئی نباید به نحوی مورد استناد یا تفسیر قرار گیرد که تعهدات طرفهای متعاهد را ابطال یا اصلاح کند یا به صورت دیگر برآنها تأثیر بگذارد.

3ـ این موافقتنامه، حقوق و تعهدات ناشی از عضویت مجارستان در اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

ماده6 ـ مفاد این موافقتنامه می تواند با توافق دوجانبه طرفهای متعاهد اصلاح شود. اصلاحیه طبق ماده (8) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.

ماده7ـ اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک از طریق رایزنی و مذاکرات بین طرفهای متعاهد حل و فصل خواهند شد.

ماده8 ـ

1ـ این موافقتنامه در سی اُمین روز پس از تاریخ تحویل آخرین اطلاعیه مکتوب که طی آن طرفهای متعاهد یکدیگر را از اتمام تشریفات ضروری قانونی داخلی خود برای لازم الاجراءشدن این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه می نمایند، لازم الاجراء خواهد شد.

2ـ این موافقتنامه تا دوره زمانی نامحدودی معتبر خواهد بود. هریک از طرفهای متعاهد می تواند با ارائه اطلاعیه مکتوب از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر موافقتنامه را فسخ نماید. در صورت ارائه چنین اطلاعیه ای، موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اطلاعیه فسخ خواهد شد.

ماده9ـ فسخ این موافقتنامه، اعتبار یا مدت هرگونه توافق های ویژه یا پروژه ها یا فعالیت های اجرا شده به موجب این موافقتنامه را تا تکمیل چنین توافق های ویژه، پروژه ها یا فعالیت ها متأثر نخواهد ساخت، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.

این موافقتنامه در تهران درتاریخ 9 آذر 1394 هجری شمسی برابر با 30 نوامبر 2015 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی تنظیم و امضاء شده است. کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت تفسیرهای مختلف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران:

از طرف دولت مجارستان:

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/9/24 به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 5 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: cyaran.ir شناسه مطلب: 158

به "قانون موافقتنامه همکاری های مالی بین ایران و مجارستان ابلاغ شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قانون موافقتنامه همکاری های مالی بین ایران و مجارستان ابلاغ شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید