کشتی فرنگی

نخستین مدال آسیایی کشتی قم در رشته کشتی آلیش به دست آمد

احمد رضایی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: حمیدرضا زارعی کشتی گیر قمی روز گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا برای نخستین بار در کشتی آلیش یک مدال آسیایی برای ورزش قم به دست آورد و توانست مدال برنز این مسابقات را از آن خود کند.

14 بهمن 1398