سال 95 به نام چه حیوانی است؟

به گزارش مجله سیاران، آیا می دانید سال 95 به نام چه حیوانی است؟ میمون حیوانی بسیار باهوش است. این حیوان بسیار فرخنده و مبارک است و سمبل شانس می باشد.

سال 95 به نام چه حیوانی است؟

سال 95 به نام چه حیوانی است؟ میمون

متولدین سالهای: 1287، 1299، 1311، 1323، 1335، 1347، 1359، 1371، 1383،1395

علایق

 • رنگ: زرد
 • حیوان: ببر
 • گُل: قاصدک
 • درخت: چنار
 • رایحه: یاسمین
 • گیاه: آویشن
 • طعم: شیرین
 • ادویه: دارچین
 • جواهر تولد: چشم گربه ای
 • فلز: طلا
 • عدد شانس: 10
 • آلت موسیقی: گیتار
 • شعار میمون:من تفریحمی کنم
 • بهترین جفت: موش، اژدها
 • بدترین جفت: ببر، مار، خوک

میمون حیوانی بسیار باهوش است. مردم معمولا این حیوان را با آدم هایزیرک و باهوش مقایسه می نمایند. این حیوان بسیار فرخنده و مبارک است که سمبل شانسنیز می باشد. بیشتر افراد متولد سال میمون افرادی سرزنده، قابل انعطاف، و پرذوق واستعداد می باشند. آنها عاشق تحرک و ورزش هستند. آن ها برای یاری کردن به دیگران کار خود را کنار می گذارند. آن ها استعداد زیادی در نمایش دادن خود دارند و در کار،خلاقیت بسیار فوق العاده ای از خود بروز می دهند. اگر دهن بینی و کم طاقتی خود راکنار بگذارند به پیروزیت های چشمگیری نائل خواهند شد.

میمون موجودی اجتماعی و معاشرتی است و در ظاهر، با همه خوب ارتباط برقرار می نماید؛ باید گفت که ایجاد این رابطه نیز جزئی از حیله های او به شمار می آید. میمون در واقع موجودی خود پسند و خودپرست است. میمون بازیگوش و مردم دار است و هرگاه نظرات منفی اش را دربارهدیگران؛ در پشت محبتی ظاهری مخفی می نماید؛ مهربان به نظر می رسد. در حقیقت او هیچکس را قبول ندارد و خود را برتر از همه می داند و این نشان می دهد که موجودی مغروراست. از این ها که بگذریم او روشنفکری است که علاقه فراوانی به دانستن دارد. اودوست دارد همه چیز را ببیند و بخواند، همه چیز را برای خود خوب شرح دهد و هموارهاز تازه ترین اخبار روز جهان مطلع شود .

میمون در میان نمادهای دیگر، طبیعتی غیر عادی و عجیب دارد. میمون موجودیبدجنس، موذی، شیطان، گساخ، شوخ طبع و همواره در حال مسخره بازی است؛ اما شوخی هایاو غیر مستقیم و همراه با فریب است. میمون با سواد و با فرهنگ است و حافظه ای قویدارد. او می تواند در صورت لزوم حتی کوچک ترین جزئیات چیزهایی را که خوانده، دیدهو یا شنیده به خاطر بیاورد. این ویژگی، بسیار به او یاری می نماید؛ زیرا میمون ذهنیپریشان دارد و از این رو تا حد زیادی متکی به خاطرات خود است .

میمون خلاق و مبتکر است و با خلاقیت خود می تواند دشوارترین مسائل رابا سرعتی اعجاب انگیز حل نماید. اما هر گاه تصمیم به انجام کاری می گیرد، باید بیدرنگ آغاز کند در غیر این صورت علاقه خود را از دست می دهد و بی هیچ کوششی همه چیزرا رها می نماید. میمون هوش سرشاری دارد و توانایی اش در فریفتن دیگران شگفت انگیز است.او می تواند با چیره دستی، اژدهای نیرومند را با آن همه هوش و درایت فریب دهد. اوحتی در برابر جاذبه ببر مقاومت می نماید و او را بی رحمانه مسخره نموده، می آزارد .

میمون همانقدر که حیله گر است، سیاستمدار و زیرک نیز هست و می تواندخود را در بدترین موقعیت ها محافظت نموده و از بند هر نوع گرفتاری برهاند. او خودسر و خودخواه است و اجازه نمی دهد چیزی را به او تحمیل نمایند. او همواره حق انتخابدارد. او برای همه کاری آمادگی دارد و برای پیشبرد اهدافش دست به هر کاری می زند. از دروغگویی، دورویی و حقه باری ترسی ندارد و در صورت لزوم شخصیت خود را نیززیر پای می گذارد. او تا زمانی که صلاح بداند، به این کار ادامه می دهد. میمون بهندرت دستش رو می شود و به دام می افتد. برخی از میمون ها حتی کار را به دزدی یا دست کم دروغگویی می کشند. به هر حال میمون هر کاری هم بکند باز هم دلرباست و آن چنان به رموزاین کار آشناست که کسی حریفش نمی شود .

میمون موجود فرصت طلبی است و باید هم چنین باشد؛ زیرا بخت با او یاراست و فرصت های زیادی در اختیارش قرار می دهد. میمون به رغم جنبه های منفی وجودشمانند دروغگویی، ریاکاری، حقه بازی، تکبر و غرور، نادیده دریافت وجدان و شرافت، بهخاطر هوش سرشار و ادراک بالایش مورد پسند همگان است. میمون از مهارت، زیرکی و حیله گری خاصی در تجارت برخوردار است؛ از اینرو شریک بی نظیری در کار محسوب می شود. او در هر کاری که احتیاج به تصمیم گیریسریع، دیدباز و کمی وجدان داشته باشد به درد می خورد. میمون می تواند در سیاست، صنعت و تجارت به پیروزیت دست یابد و در اینمیان، هیچ نکته ای از رموز این علوم بر او پوشیده نماند. او می تواند در صورتتحصیل علم، در هر کاری وارد شود و پیروز باشد .

اگر دست میمون را در انجام کار مورد علاقه اش باز بگذارند، بهتر وسریع تر می تواند به شهرت دست یابد. تنها پرگویی، پیروزیت میمون را تهدید می نمایدزیرا با این کار، به رغم دلربایی و جذابیت ذاتی اش دیگران را از خود خسته و ملولمی نماید. با وجود گرفتاری های اقتصادی، میمون می تواند از موقعیت های خوب زندگی اشکاملا لذت ببرد؛ با این حال، در عشق بخت با او یار نیست و در رابطه با جنس مخالفضعیف است. میمون با داشتن روحیه ای شاد، به سهولت گرفتار عشق می شود؛ اما بههمان آسانی نیز از آن خسته شده، به دنبال عشق تازه ای می رود. متاسفانه او هیچ گاهچیزی را که به دنبالش می شود، پیدا نخواهد نمود؛ زیرا شخصیت پایداری ندارد .

ممکن است میمون احساساتی و لبریز از شور و حرارت باشد اما روح انتقادیو بینش او به سرعت این شور و اشتیاق را فرو می نشاند. خوشبختانه او بهتر از هر کسدیگر می تواند به بدبختی هایش بخندد و به این ترتیب، خود را از غم و غصه رها سازد. میمون، با هر نمادی که ازدواج کند احتمالا صاحب بچه های زیادی خواهدشد. دوران کودکی میمون با شادی می گذرد. در جوانی غمگین، ناامید و پریشاناست و نقشه هایش اغلب به شکست می انجامد. دوران پیری او با این که در آرامش می گذرد؛ اما از تنهایی رنج می برد. او اغلب دور از خانواده و ناگهانی خواهد مرد .

مشاهیر متولد سال میمون

. لیندون جانسون، پوانکاره، دالادیه، ترومن، ژولیوس سزار و چمبزلن،لئوناردوداوینچی، مودیلیانی و گوگن ، مارکی دوساد ، باستر کیتون، کاپیتان کوک،میشل مورگان، الیزابت تیلور و روبرت فلاهرتی .

مشاغل مناسب متولد سال میمون

میمون ها به ندرت ممکن است شغل ثابتی داشته باشند و هرگاه احساس ملالنمایند، از این شاخه به آن شاخه می پرند. کارگزار بورس یا دلال، سفته باز خوش مشرب،تاجر با ابهت، نویسنده معروف، فیلم ساز صاحب سبک، مغازه دار، نماینده سیاسی زیرک،سیاستمدار باهوش، و کلاهبردار و شیاد

متولدین ماه های سال میمون

یک مشت زن سنگین وزن! از گوریل دوری کنید!

فروردین

میمون بی آزار! او دلربا، ملایم و بی عیب و ایراد است!

اردیبهشت

میمون پر جوش و خروش! او خوراک کلم و سیب زمینی درست می نماید!

خرداد

میمون کوچولوی ملوس! او به شما آسیبی نخواهد رساند به شرط این که منافعش به خطر نیفتد!

تیر

میمون پر شر و شور و پرکار! او یک ببر را از دمش می گیرد!

مرداد

میمون دست آموز! او کمتر از سایر میمون ها می اندیشد.

شهریور

میمون بند باز! او تمام مدت با حفظ تعادل خود، سعی در راضی نگه داشتن دیگران دارد و خطر سقوط تهدیدش می نماید.

مهر

میمون بی وجدان! او پر از حقه و نیرنگ است.

آبان

میمون نگهبان! بگذارید به کار خود سرگرم باشد.

آذر

میمون درستکار و دقیق! با این حال، همه چیز بستگی به شرایط دارد!

دی

میمون درون گرا! او هرگز دستش را رو نمی نماید.

بهمن

میمون خلاق! او می داند چگونه در اعماق آب شنا کند.

اسفند

رابطه عاطفی (زن) متولدین سال میمون با سال های دیگر

میمون در کنار موش زندگی شادی خواهد داشت و خوشبخت خواهد شد. موش عاشق میمون می شود و تمام اشتباهات او را نادیده می گیرد.

موش

گاو شیفته میمون است و امتیازات فراوانی به او خواهد داد. گاو بسیار با گذشت است و از اشتباهات میمون چشم پوشی می نماید. اما با این کار، خود را می آزارد.

گاو

مشکل؛ اما امکان پذیر است؛ به شرط آن که ببر فرصت ماجراجویی داشته باشد. خانم میمون نیز می داند چگونه با دلربایی او را مجبور به بازگشت به سوی خود گرداند.

ببر

رابطه این دو جالب و سرگم نماینده است. آنها از وجود یک دیگر لذت زیادی خواهند برد.

گربه

خوب است. میمون همواره نصایح خوبی برای اژدهای مغرور دارد و در عوض، اژدها از او حمایت می نماید.

اژدها

تنها با هوشیاری و زیرکی می توان چنین رابطه ای را حفظ کرد و پس از آن ...

مار

توصیه نمی شود. این دو هرگز یک دیگر را درک نمی نمایند.

اسب

ممکن است میمون تحمل چنین رابطه ای را داشته باشد، اما آیا عاقلانه است که به ازدواج با بز فکر کند؟

بز

دو شریک بی نظیر؛ این دو می توانند به خوبی پیشرفت نمایند.

میمون

میمون می تواند به خوبی از خروس استفاده کند؛ اما خروس از بودن در کنار میمون ناراحت است و احساس خوشبختی نمی نماید. میمون نیز ناراضی خواهد بود.

خروس

شاید امکان پذیر باشد، اما امیدی به دوام آن نیست؛ زیرا هر دوی آنها بدبین و بیش از حد واقع بین هستند.

سگ

چرا که نه؟ میمون از آقای خوک تعریف و تمجید می نماید.

خوک

رابطه عاطفی (مرد) متولدین سال میمون با سال های دیگر

یکی از بهترین رابطه هاست. خانم موش، آقای میمون را پرسش می نماید. زندگی شادی در انتظار آنهاست.

موش

گاو عاشق میمون است و میمون آن قدر با هوش هست که خود را گرفتار چنین رابطه پیچیده ای نسازد

گاو

بی دردسر نیست. ممکن است میمون، خانم ببر را منحرف کند!

ببر

یک خانه ییلاقی کوچک و زیبا باعث می شود میمون چشمش را به روی خیلی از چیزها ببندد!

گربه

امکان پذیر است. آقای میمون هنرپیشه ماهری است بسیار دلرباست. طبق معمول او ناامید خواهد شد. اما هرگز ناامیدی خود را بروز نمی دهد.

اژدها

امکان پذیر است؛ به شرط اینکه میمون، تن به این کار بدهد. همه چیز به میل میمون بستگی دارد.

مار

نه، اسب در زندگی به احساسات سالم احتیاج دارد و حیله گری را در عشق نمی پسندد.

اسب

اگر میمون پولدار باشد، چرا که نه؟ همه چیز به جهنم، خانم بز، آقای میمون را سرگرم خواهد نمود!

بز

دو شریک بی نظیر؛ این دو می توانند به خوبی پیشرفت نمایند.

میمون

میمون همواره می تواند خروس را مسخره کند و خروس هرگز متوجه این مطلب نخواهد شد. نکته مهم این است!

خروس

توصیه نمی شود. سگ موجدی آرمانگراست و از بودن در کنار میمون رنج خواهد برد.

سگ

امکان پذیر است. فریب دادن خوک، برای میمون زحمتی ندارد؛ اما این کار برای میمون لذت بخش نیست؛ افزون بر این، او زیاد به خوک فکر می نماید.

خوک

رابطه دوستی متولدین سال میمون با سالهای دیگر

بله؛ اما همواره به خرج موش.

موش

اگر میمون گاو را مسخره نکند، گاو او را دوست خواهد داشت.

گاو

جذابیت و فریبندگی میمون، ببر را به خود جلب می نماید؛ هر چند به نفع هر دوی آنهاست که این دوستی عمیق نشود.

ببر

دو دست خوب، دو همدست. بهتر است این دو را با هم تنها بگذاریم.

گربه

میمون هر بلایی که بخواهد بر سر اژدها می آورد؛ اما اژدها نیز از میمون سود خواهد برد.

اژدها

رابطه اجتماعی آنها سرد خواهد بود.

مار

نه، اسب هرگز به میمون اعتماد ندارد و حق هم با اوست!

اسب

بله، میمون به بز علاقه مند است چون تا زمانی که در کنار هم هستند، حوصله شان سر نمی رود.

بز

این دو روزگار را به خوبی و خوشی سپری خواهند کرد. البته همواره به خرج دیگران.

میمون

این دو، هیچتفاهمی با هم ندارند و خروس عاقبت منفجر خواهد شد.

خروس

شاید... کسی چه می داند، اما میمون کسی نیست که به سادگی کسی را تحسین کند.

سگ

برای هم دوستان خوبی هستند چرا که میمون واقعاً به خوک احترام می گذارد!

خوک

رابطه شغلی متولدین سال میمون با سال های دیگر

بله، اما موش باید جلوی خودش را بگیرد و کورکورانه میمون را تحسین نکند.

موش

نه! گاو عاشق میمون است و به همین دلیل، بیش از حد صدمه خواهد خورد.

گاو

ببر باید مراقب حیله گری های میمون باشد و میمون نیز باید از قدرت ببر پرهیز کند.

ببر

کوشش بی فایده ای است. هر یک از این دو می داند چگونه از خود در برابر دیگری مراقبت کند؛ اما نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

گربه

عالی است! اتحاد قدرت با حیله گری شکست ناپذیر است.

اژدها

مار دچار دردسر خواهد شد؛ زیرا میمون بسیار زرنگ و باهوش است.

مار

اسب خوب می داند که چگونه باید با میمون همکاری کند.

اسب

بز چیزی ندارد که از دست بدهد. میمون با تشخیص استعداد های بز از آنها به نفع خود استفاده می نماید.

بز

اگر هر یک از این دو بخواهد زیرک تر بودنش را به دیگری ثابت کند، دچار دردسر خواهند شد.

میمون

بیچاره خروس! او نابود خواهد شد!

خروس

برای هیچ یک از آنها در این شراکت نفعی وجود ندارد! سگ اجازه نمی دهد میمون هر کاری دلش می خواهد، انجام دهد و میمون از سگ می ترسد.

سگ

میمون دلایل زیادی برای این همکاری دارد. خوک این را می داند و شراکت با او را دوست دارد. رفتار میمون نیز کاملا سخاوت مندانه خواهد بود. این همکاری برای او هم جالب است!

خوک

ارتباط میان پدر و مادر متولد سال میمون و فرزندان متولد سال های دیگر

اشکالی پیش نمی آید. میمون هر طور که دوست داشته باشد با بچه ها رفتار می نماید.

موش

میمون از گاو جذاب تر است و راه استفاده از این جذابیت را خوب می داند.

گاو

در واقع، رابطه چندان بدی نیست. زیرکی میمون، قدرت ببر را تعدیل می نماید و با یک دیگر می سازند.

ببر

عالی است! اینجا بخت با گربه یار بوده است.

گربه

رابطه خوبی است. اژدها تیز هوش و به خود اطمینان کامل دارد. میمون چیزهای زیادی به او خواهد آموخت.

اژدها

زیاد بد نیست. فریبکاری و دانایی دست به دست هم خواهند داد.

مار

اسب کوچولو با هوش است و به افراد حیله گر اعتماد نمی نماید؛ اما باز هم ممکن است قربانی شود.

اسب

یکی از بهترین رابطه هاست؛ چون میمون فتنه جو و شیطان صفت، بسیار صادق و وفادار است.

بز

این دو با یک دیگر همدستند و هر کاری را به یاری هم انجام می دهند. بازیگوشی و فتنه انگیزی یک برابر و نیم می شود!

میمون

میمون بازیرکی خروس را مسخره می نماید و خروس نهایت کوشش خود را برای محبوب شدن، به کار می بندد؛ ولی رنجیده خواهد شد.

خروس

مشکل است. میمون متوجه می شود که سگ کوچولو زندگی را بیش از حد جدی می گیرد. این آغاز مسخره بازی هایی است که برای سگ غیر قابل تحمل است.

سگ

عالی است. میمون عاشق فرزندش است و به او می آموزد که هوشیار و زرنگ باشد.

خوک

گردآوری: مجله اینترنتی خبرنگاران

منبع: setare.com
انتشار: 6 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: cyaran.ir شناسه مطلب: 333

به "سال 95 به نام چه حیوانی است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سال 95 به نام چه حیوانی است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید